Skip to main content

Carlow Arts Festival acknowledges the generous support of our funders, sponsors and partners.

Fuair an tionscnamh seo fóir-dheontas ó Coiste um Fhorbairt Pobail Aituil Cheatharlach, Clár Forbartha Tuaithe atá maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoi Chlár Forbartha Tuaithe Éireann 2014-2022 agus ag Ciste Talamhaíochta na hEorpa d’Fhorbairt Tuaithe: infheistiú na hEorpa i Limistéir Tuaithe.

This project received grant aid from Carlow Local Community Development Committee under the Rural Development Programme Ireland 2014-2022 which is financed by the Irish Government and by the European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in Rural Areas.

Funded by the Department of Rural & Community Development. This project is supported by EU Recovery Instrument Funding under the Rural Development Programme 2014-2022.

More in this section

More in
this section

Audience group O Haras Quarter 2022

Become a sponsor

Girl with mask carnival workshop 2022

Make a donation

Festival Volunteers 2022

Become a volunteer